U bent hier

Studiedag | Zorgen voor morgen? Duurzaam beheer van religieus erfgoed - 2017

25 april 2017 | Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

26 april 2017 | Vormingscentrum Guislain vzw, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

Op 25 en 26 april 2017 verzamelden ruim 300 belangstellenden op de dubbele studiedag 'Zorgen voor morgen? Duurzaam beheer van religieus erfgoed' in Antwerpen en Gent. Deze keer draaide alles rond het thema 'kerkenbeleidsplannen'. Met diverse lezingen willen we met deze studiedagen kerkbesturen en andere zorgdragers van religieus erfgoed bouwstenen aanbieden om de toekomst van ons religieus patrimonium te verzekeren.

Kon u er niet bij zijn, of wilt u alles nog eens rustig opnieuw bekijken? Hieronder vindt u het programma en kunt u de presentaties raadplegen. Ook de brochure met de abstracts van de sprekers is op vraag te verkrijgen (zolang de voorraad strekt). Geef ons een seintje via info@crkc.be en we sturen ze gratis naar je op.

 

De Vlaamse parochiekerken en hun kerkenbeleidsplannen. Een stand van zaken
Dimitri Stevens, wetenschappelijk medewerker onroerend religieus erfgoed CRKC 
Het projectbureau Herbestemming Kerken. De eerste resultaten
Niek De Roo, projectmedewerker Projectbureau Herbestemming Kerken
Naar een gedragen toekomstvisie in het kerkenbeleidsplan
Jonas Danckers, medewerker kerkenbeleidsplannen en veiligheidszorg CRKC
Medegebruik door andere geloofsgemeenschappen. Spannende oefening of bijdrage aan een oplossing?
Jan Kint, adjunct van de vicaris van vicariaat Antwerpen
Videoboodschap van minister-president Geert Bourgeois


Implementatie - voorzorgen

Tradities verbonden aan de kerk. Kansen en uitdagingen van immaterieel cultureel erfgoed
Julie Aerts, afdelingshoofd eerstelijnszorg, advies en trajectbegeleiding CRKC
Aan de slag met uw parochiearchief! Nieuwe werkinstrumenten
Joris Colla, consulent parochiearchieven KADOC-KU Leuven
Stappenplan religieus erfgoed. Waarderen, selecteren en herbestemmen: een overzicht
Bert Van der Veken, consulent religieus erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Voor elke kerk ook een klimaatplan? Ecokerk aan het woord
Karel Malfliet, stafmedewerker Ecokerk


Implementatie - nazorgen

Sint-Martinus Mettekoven: Participatie en ontwerpend onderzoek als generatoren van een verbrede toekomst
Roel De Ridder, doctor-navorser faculteit Architectuur Universiteit Hasselt
KERKEN TROEF! ... voor wie ze durft uit te spelen
Rudi Mannaerts, priester-kunsthistoricus Sint-Andriesparochie Antwerpen
Kerkenbeleidsplannen in de praktijk - Stel jouw vraag!
Een gesprek met Sofie De Leeuw, raadgever onroerend erfgoed, kabinet Geert Bourgeois