U bent hier

Studiedag Zorgen voor morgen? Religieus erfgoedbeheer in de praktijk - 2019

Voor de vijfde keer organiseerde CRKC-PARCUM op 23-04-2019 de studiedag ‘Zorgen voor morgen?’ 180 deelnemers bogen zich over de vraag hoe we ons religieus erfgoed verantwoord en efficiënt kunnen beheren. Een actuele uitdaging voor kerk- en gemeentebesturen.

In de voormiddag was er aandacht voor beheersvormen, vernieuwde regelgeving en juridische en financiële aspecten. In de namiddag toonden ervaringsdeskundigen gerealiseerde projecten uit heel Vlaanderen.

We waren te gast in de Sint-Jozef Colomakerk in Mechelen. De neogotische parochiekerk ging in 2017 weer open na ingrijpende verbouwingswerken. Een voorbeeld van constructieve samenwerking tussen kerkbestuur, parochie, stad, architect, bisdom en Vlaamse overheid.

Programma | presentaties bekijken

Alle presentaties downloaden (zip)

9.15 Onthaal
9.45 

Welkom en toelichting door dagvoorzitter, Jan Jaspers, adviseur CRKC-PARCUM

10.00    Welkom namens de Vlaamse bisschoppen, Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop aartsbisdom voor vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Tekst bekijken
10.20 Toegewijde zorg voor het religieus erfgoed in Vlaanderen, Eveline De haes namens Koen Anciaux, schepen van o.m. financiën, gebouwen en monumenten in Mechelen
Presentatie bekijken
11.20 De comeback van erfpacht. Nieuwe kansen voor religieus erfgoed, Michiel Deweirdt, ODIGO Advocaten en voorzitter VCOE
Presentatie bekijken
11.50 Voor de eeuwigheid? Actuele ontwikkelingen op het vlak van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed, Julie Aerts en Jonas Danckers, CRKC
Presentatie bekijken
13.30 Gastheer aan het woord. Hoe breng je een kerkgebouw bij de tijd? Uit het leven gegrepen: valorisatie en multifunctioneel gebruik Sint-Jozef Coloma, Herman Stevens, penningmeester kerkfabriek
Presentatie bekijken
13.50 Meerstemmig kerkgebouw. Heilige Magdalenakerk Brugge, em. prof. dr. Sylvain De Bleeckere, voorzitter Men(S)tis en Koen Dekorte, coördinator YOT en docent Vives Hogeschool
Presentatie bekijken
14.15       Bibliotheek en kerk onder één dak. Gedeeld gebruik in Hoeseltse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares, Roger Verjans, voorzitter kerkfabriek
Presentatie bekijken | Tekst bekijken
14.40    Een veelkleurig gebruik van Mechelse parochiekerken in een multireligieuze stad., E.H. Guy De Keersmaecker, deken van Mechelen en Klein-Brabant
Presentatie bekijken
15.30  Ontmoeting in pastorietuin Sint-Jozef Coloma
16.30 Einde
Project type: Vorming onroerend