U bent hier

Studiedag | Zorgen voor morgen? Valorisatie en nevenbestemming van religieus erfgoed - 2016

26 april 2016 | Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen (Gent)

28 april 2016 | Evangelische Theologische Faculteit, Sint-Jansbergsesteenweg 95-97, 3001 Heverlee (Leuven)

Op 26 en 28 april 2016 kwamen ruim 350 belangstellenden samen op de dubbele studiedag 'Zorgen voor morgen? Valorisatie en herbestemming van religieus erfgoed' in Drongen en Heverlee. Met deze studiedagen willen we kerkbesturen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in het religieus erfgoedlandschap. De deelnemers werden op beide studiedagen welkom geheten door Mgr. Luc Van Looy, die in zijn toespraak eveneens aanstipte dat de zorg voor het patrimonium van parochiekerken, kapellen en kloosters vandaag meer dan ooit onze aandacht verdient.

Kon u er niet bij zijn, of wilt u alles nog eens rustig opnieuw bekijken? Hieronder vindt u het programma en kunt u de presentaties raadplegen. Ook de brochure met de abstracts van de sprekers is op vraag te verkrijgen (zolang de voorraad strekt). Geef ons een seintje via info@crkc.be en we sturen ze gratis naar je op.

Bekijk fotoverslag 26 april Drongen

Bekijk fotoverslag 28 april Heverlee

 

Programma

9.00 u. Ontvangst met koffie en infomarkt

9.45 u.                  

10.00 u.    

Welkom
Jan Jaspers, CRKC

Welkom namens de Vlaamse Bisschoppen (download toespraak)
Mgr. Luc Van Looy, bisdom Gent

10.15 u.     Religieus erfgoed in transitie. Een beschouwing over de betekenis van de plek in functie van valorisatie (download presentatie)
Prof. Koenraad Van Cleempoel, Universiteit Hasselt
11.00 u.Koffiepauze en infomarkt
11.25 u.Keuze tot nevenbestemming en herbestemming. Een gevecht tussen rede en emotie (download presentatie - download tekst)
E.H. Patrick Maervoet, dekenaat Herent
11.45 u.Meer dan "zomaar een dak boven wat hoofden". Van Sint-Antoniuskapel tot Damiaankerk (download presentatie)
Patrik Jaspers en Ruben Boon, Damiaan Vandaag
12.05 u.Vragenronde
12.30 u.Lunch en infomarkt
13.30 u.      Uw parochiekerk. Een veilig huis? (download presentatie)
Jonas Danckers, CRKC
13.50 u.      Kort erfgoednieuws - Cultuurgoederen in monumenten (download presentatie)
Catheline Metdepenninghen, agentschap Onroerend Erfgoed
14.05 u. Waarderen en herbestemmen van roerend erfgoed (download presentatie)
Annemie Van Dyck, CRKC
14.35 u.Kort erfgoednieuws - Gebruiksovereenkomsten voor 'ander' gebruik van parochiekerken (download presentatie)
Jan Jaspers, CRKC
14.40 u. Pauze
14.55 u. Onder de kerktoren. Over wat tradities in en rond de kerk kunnen betekenen (download presentatie)
Emmie Segers, LECA
15.25 u. Kort erfgoednieuws - Voor u gelezen... (download presentatie)
Sophie Anseeuw, CRKC

15.30 u.


15.45 u.

Help! Er staat een orgel in de kerk. Zorgen voor vandaag (download presentatie)
Daniel Vanden Broecke en Peter Van Bouwel, Het Orgel in Vlaanderen

Luiden de klokken nog? Inventarisatie en nieuw gebruik (download presentatie - download tekst)
David Proot en Jef Teugels, Campanae Lovanienses

16.00 u. Vragenronde
16.15 u. Receptie