archief en documentatie

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid, die deel uitmaakt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 18 Rijksarchieven verspreid over heel het land.

Lees meer »

Het KIK is de federale wetenschappelijke instelling belast met de documentatie, studie en conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed van ons land. 

Kunsthistorici, fotografen, scheikundigen, archeologen, ingenieurs en conservatoren-restaurateurs voeren interdisciplinair spitsonderzoek uit naar de materialen en technieken gebruikt in het erfgoed en naar de producten en methodes voor conservatie-restauratie. 

Lees meer »

Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen. Die gegevens worden ondergebracht in een onlinedatabank en zijn voor iedereen raadpleegbaar via de zoekbox.

Archiefbank Vlaanderen is geen verzamelpunt voor materiaal, maar een centraal informatiepunt over private archieven. Het erfgoed blijft bewaard op zijn oorspronkelijke plaats. Archiefbank toont niet de archiefstukken, maar wijst de weg er naar toe.

Lees meer »

Het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde van Jezus en Maria bewaart en ontsluit het geheugen van de Zusters van Liefde  De expositie vertelt over de begingeschiedenis en het cultuurhistorische erfgoed van de Zusters van Liefde en gunt de bezoeker een blik op het leven achter de kloostermuren, waar een regel heerste die het vrome leven van bidden en werken bepaalde.

Lees meer »

Het CVAa is sinds 2012 erkend als landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving. Het werkt onder de koepel van het Vlaams Architectuurinstituut en maakt deel uitvan de Kunstencampus deSingel in Antwerpen. Het CVAa geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Lees meer »

KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, is een interfacultair centrum van de K.U.Leuven. Het is een erfgoedinstelling in alle betekenissen van het woord. Als archief en documentatiecentrum op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen ontplooit het een integrale en geïntegreerde erfgoedwerking.

Lees meer »