onroerend religieus erfgoed

De Vlaamse Erfgoedkluis biedt (alternatieve) financiering en begeleiding ten aanzien van onroerend-erfgoedprojecten met het oog op een optimale herbestemming, beheer en exploitatie. Dit gebeurt met respect voor de erfgoedwaarden en de draagkracht van de locatie en aandacht voor erfgoedontsluiting en –interpretatie.

De Vlaamse Erfgoedkluis positioneert zich aldus als:

Lees meer »

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden is een interlokale vereniging, opgericht door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) en dertien Vlaamse Centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout). Het Kenniscentrum wil de stedelijkheid in Vlaanderen versterken en bijdragen tot betere stedelijke organisatie, dienstverlening en beleid.

Lees meer »

Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA vzw) is een organisatie die bezoekers wilt onthalen en begeleiden in het kerkelijk erfgoed. De voornaamse doelstelling is de toeristische ontsluiting van de kerken en het religieus erfgoed in het bisdom Antwerpen. Een groep vrijwilligers brengt het verhaal van de christelijke kunstbeleving zowel in verwondering als in wetenschappelijke, cultuurhistorische kennisoverdracht. De onthaalgroep richt zich tot het brede, kunstminnende, zinzoekende en godsdienstige publiek. Er zijn dagelijks gidsen in de vijf monumentale kerken en in andere kerken op aanvraag.

Lees meer »

Voor Kruis en Beeld vzw ontfermt zich over het eeuwenoude patrimonium van madonnabeelden in de Antwerpse binnenstad. Door de afbraak van oude wijken, dreigen veel van deze religieuze gevelbeelden verloren te gaan. De organisatie brengt dit patrimonium nauwgezet in kaart en levert inspanningen om de beelden te bewaren en zo nodig te restaureren.

Lees meer »

Monumentenwacht Vlaanderen vzw werd opgericht in 1991 met als doel het regelmatig onderhoud van het Vlaams materieel erfgoed te stimuleren en zo het behoud van ons waardevol patrimonium te bevorderen. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig. Monumentenwacht Vlaanderen werkt met vijf provinciale vzw's en één koepelorganisatie en wordt gesteund door de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid.

Lees meer »

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid dat het onroerend erfgoed onderzoekt, inventariseert, beheert, beschermt en de informatie hierover ontsluit. Het omvat zowel archeologie, bouwkundig erfgoed, landschappen als maritiem en varend erfgoed.

Lees meer »