orgel

Orgelkunst is het Vlaams tijdschrift voor orgelcultuur dat zich richt naar zo breed en divers mogelijk publiek van cultuurliefhebbers die belangstelling koesteren voor de orgelcultuur in het algemeen en het Vlaamse orgel- en orgelmuziekerfgoed in het bijzonder. 

Lees meer »

De vzw Het Orgel in Vlaanderen werd in 1990 opgericht met als doel het bevorderen van de orgelcultuur en het orgelerfgoed in Vlaanderen. De organisatie geeft een maandelijkse elektronische nieuwsbrief uit en een driemaandelijks informatieblad rond Vlaamse orgelcultuur. Verder verleent het Orgel in Vlaanderen vzw ook zijn medewerking aan Orgel op Open Monumentendag en organiseert het andere activiteiten.

Lees meer »

De online inventaris van het bouwkundig erfgoed is een realisatie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De inventaris brengt het bouwkundig erfgoed van Vlaanderen in kaart. Het is een waardevolle basis voor wetenschappelijk onderzoek, maar is ook een onmisbaar instrument voor het beleid.

Lees meer »