roerend religieus erfgoed

Voor Kruis en Beeld vzw ontfermt zich over het eeuwenoude patrimonium van madonnabeelden in de Antwerpse binnenstad. Door de afbraak van oude wijken, dreigen veel van deze religieuze gevelbeelden verloren te gaan. De organisatie brengt dit patrimonium nauwgezet in kaart en levert inspanningen om de beelden te bewaren en zo nodig te restaureren.

Lees meer »

Van kleine en grote gebruiken tot vaardigheden en vakmanschap. Immaterieel erfgoed ligt in mensenhanden.
Het zijn praktijken die leven. Overal in de wereld, ook hier. Ze raken, betrekken, verbinden en verrijken ons. Ze werken.

Lees meer »

Epitaaf vzw, de vereniging voor funeraire grafkunst, ijvert voor de bescherming van funerair erfgoed. Sinds de afschaffing van eeuwigdurende concessies worden begraafplaatsen, kerkhoven en grafmonumenten steeds meer bedreigd. Epitaaf begeleidt en adviseert gemeenten en verenigingen die initiatieven nemen voor het bestuderen, inventrariseren, beschermen en bewaren van funerair erfgoed.

Lees meer »

De erfgoedorganisatie vzw Wintertuin werd in 1994 opgericht om zich te ontfermen over het beschermde patrimonium van het Ursulineninstituut in Sint-Katalijne-Waver. In samenwerking met diverse partners realiseerde de vzw reeds verschillende restauratiedossiers. Zo zorgt ze dat het waardevolle erfgoed van het Ursulineninstituut voor de toekomst gevrijwaard blijft.

Lees meer »

Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heemkunde Vlaanderen is een vereniging die heemkunde en aandacht voor lokale en regionale geschiedenis in Vlaanderen stimuleert, promoot, cultiveert, uitdiept en zichtbaar maakt en die ondersteuning, begeleiding en vorming biedt aan de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lees meer »

Het KIK is de federale wetenschappelijke instelling belast met de documentatie, studie en conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed van ons land. 

Kunsthistorici, fotografen, scheikundigen, archeologen, ingenieurs en conservatoren-restaurateurs voeren interdisciplinair spitsonderzoek uit naar de materialen en technieken gebruikt in het erfgoed en naar de producten en methodes voor conservatie-restauratie. 

Lees meer »

FARO is het Vlaams steunpunt voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed. De organisatie vormt het centrale knooppunt in een netwerk van erfgoedorganisaties en gemeenschappen. Iedereen die met roerend en immaterieel erfgoed bezig is, kan bij FARO terecht. Door krachtige sensibilisering, bewustmaking, inspiratie en actie draagt FARO bij tot een duurzaam beleid voor het cultureel erfgoedveld.

Lees meer »

Kapel en Beeld vzw werd opgericht in 1925 voor het behoud, beheer, herstel en de bouw van klein onroerend en roerend religieus erfgoed in Vlaanderen. Een belangrijke taak is ook de publicatie van een tijdschrift rond dit erfgoed. Daarin wordt aandacht besteed aan de verering van de heiligen waaraan deze kapellen zijn toegewijd, de geschiedenis en folklore en alle mogelijke uitingen van volksvroomheid. Momenteel heeft de vereniging een 75-tal kapellen in beheer of in eigendom. Het werkgebied van de vzw betreft in het bijzonder de stad Gent maar ook heel België en daarbuiten.

Lees meer »

Kapel en Beeld vzw werd opgericht in 1925 voor het behoud, beheer, herstel en de bouw van klein onroerend en roerend religieus erfgoed in Vlaanderen. Een belangrijke taak is ook de publicatie van een tijdschrift rond dit erfgoed. Daarin wordt aandacht besteed aan de verering van de heiligen waaraan deze kapellen zijn toegewijd, de geschiedenis en folklore en alle mogelijke uitingen van volksvroomheid. Momenteel heeft de vereniging een 75-tal kapellen in beheer of in eigendom. Het werkgebied van de vzw betreft in het bijzonder de stad Gent maar ook heel België en daarbuiten.

Lees meer »

Onder de noemer Braambos produceert de Katholieke Televisie- en Radio-Omroep (KTRO vzw) radio- en tv-uitzendingen op de openbare omroep VRT. Braambos is te beluisteren op Radio 1, elke zondagavond en op de kerkelijke feestdagen na het nieuws van 20 uur.  Tweewekelijks is Braambos te bekijken op zondag op één omstreeks 09.00 uur en diezelfde avond op Canvas rond 23.00 uur.

Lees meer »

Pagina's