Taste M

Oorspronkelijke naam:
Congregatiekapel en kannunikswoning
Bisdom:
Aartsbisdom - Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Sint-Romboutskerkhof 3
2800 Mechelen

De kannunikswoning is een gebouw uit de zestiende eeuw. Het gebouw bleef bijna twee eeuwen in de handen van de Zestig Gebroeders van het Sint-Romboutskapittel, tot het tijdens de Franse Revolutie openbaar werd verkocht.

Omstreeks het midden van de negentiende eeuw kwam de kannunikswoning in de handen van de Mechelse kannunik Dhanis en bleef daarna eigendom van de kerkfabriek.

De congregatiekapel werd in 1856 gebouwd in opdracht van de Mechelse Congregatie van Dienstmaagden van Maria. Architect P.J.A. De Cocq ontwierp het gebouw in een eclectische stijl op een rechthoekige plattegrond. Tot de ontbinding van de congregatie in 1949 veranderde er weinig aan de kapel.

Vanaf 1985 huurde de Archeologische vereniging Oud-Mechelen de woning en kapel en stond in voor de renovatie. Vanaf 2004 nam Contour Mechelen de gelijkvloerse verdieping in als kantoorruimte. Op de bovenverdieping vond de Jazzzolder haar intrede. Verder werden er nog concerten georganiseerd in de kapel.

De kerkfabriek verkocht het huis en de kapel in 2017. De nieuwe eigenaars lieten de gebouwen restaureren, met de bedoeling er een nieuwe culinaire zaak te beginnen.

Op de benedenverdieping, in de kelder en de kapel is een belevingscentrum ingepland. De kapel is omgedoopt tot “The Chapel” en wordt eveneens gebruikt voor concerten en theatervoorstellingen, exposities en recepties.

De zestiende-eeuwse kelder is omgevormd tot “The Cellar”, een Wine and Cheese speakeasy.
Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich het kippenrestaurant “The Chick”.

Bronnen:

Jazzathome.be
Inventaris.onroerenderfgoed.be
Gva.be
Thechick.be