U bent hier

Tentoonstelling | Epifanie : actuele kunst en religie - 2000 tot 2001

15 september 2000 tot 7 januari 2001 | Abdij van Park, Heverlee

In 1999 lanceerde het CRKC het initiatief voor de organisatie van een belangwekkende tentoonstelling rond actuele religieuze kunst in het kader van het Jubileumjaar 2000. De tentoonstelling 'Epifanie' wou opnieuw bruggen slaan tussen religie en het actuele kunstgebeuren en de bezoekers het boeiende spanningsveld laten ervaren, waarin kunst en religie elkaar raken en (opnieuw) in dialoog treden. De tentoonstelling vond plaats in het najaar van 2000 in de Abdij van Park te Heverlee. 

Ter voorbereiding van dit project werd onder voorzitterschap van E.H. Marc Delrue een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf Vlaamse bisdommen en enkele vakspecialisten. Voor de uitwerking van het tentoonstellingsproject werd beroep gedaan op de deskundigheid van twee bekende curatoren, met name Jan Hoet (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK), Gent) en Mark Delrue (Museum voor Moderne Religieuze Kunst, Oostende). 

In het eerste luik nam Jan Hoet de unieke site van de Parkabdij als uitgangspunt voor een dynamische dialoog. Er werd gezocht naar een eigentijdse en voor de kunst relevante invulling van de begrippen spiritualiteit in religie. Jan Hoet liet speciaal voor dit project zestien Belgische en buitenlandse kunstenaars op verschillende locaties van het abdijdomein nieuw werk creëren.

Kunstenaars als Bizhan Bassiri (It.), Franky D.C. (B), Jan van Imschoot (B), Zhang Huan (China), Kazuo Katase (Jap.), Anne-Mie Van Kerckhoven (B), Masato Kobayashi (Jap.), Via Lewandowsky (D), Bernd Lohaus (D), Andy Malengier (B), Diana Obinja (D), Charly Steiger (D), Jiri Suruvka (Ts.), Johan Tahon (B), Philippe Vandenberg (B) en Lois Weinberger (A), namen de uitdaging aan om elk vanuit de eigen traditie en leefwereld uiting te geven aan de verschillende aspecten van de universele kern van het menszijn. Zij speelden bij de creatie van hun installaties uiteraard ook in op de specificiteit, de uitstralingskracht en de artistieke mogelijkheden van de gekozen locatie.  Daarnaast werd er ook ruimte gecreëerd voor bestaande werken van onder meer Andy Warhol, Dieter Appelt, Jan Fabre, Thierry Decordier, Alessandro Algardi en anderen. 

Het tweede luik van de tentoonstelling, ondergebracht in de abdijkerk, bracht onder het curatorschap van Mark Delrue een kwaliteitsvol aanbod van hedendaagse binnen- en buitenlandse creaties op het vlak van de liturgisch-sacrale kunst. Internationaal gereputeerde kunstenaars (o.a. David Rabinowitch, Monica Nelles, Aurélie Nemours, Ton Frenken, Leo Zogmayer, J.-M. Alberola) vertolkten er binnen een nieuwe dialoog van religie en kunst liturgische thema's, die van soberheid en kracht getuigen.

De algemene coördinatie en de verantwoordelijkheid van het gehele project lag in handen van het CRKC. Het project werd gunstig onthaald door de Vlaamse bisschoppen, die bereidwillig de gevraagde, substantiële subsidie voor de realisatie van het project ter beschikking stelden. Ook de provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven en verschillende particuliere sponsors ondersteunden het initiatief.

De tentoonstelling vond plaats van 15 september 2000 tot 7 januari 2001 en lokte meer dan 17.000 bezoekers naar de aloude site van de Parkabdij. Het initiatief werd zeer positief ontvangen in de media en door de publieke opinie.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling publiceerde het CRKC samen met uitgeverij Halewijn - Antwerpen het boek 'Epifanie : actuele kunst en religie', tevens catalogus van de tentoonstelling met essays van cultuurfilosoof Jan Koenot en de beide curatoren Jan Hoet en Mark Delrue.

Project type: Tentoonstellingen