U bent hier

Tentoonstelling | LUBUKA! LUBUKA! Gevaar in Afrikacollecties - Afrikacollecties in gevaar - 2005

17 april, 24 april, 1 mei, 8 mei en 15 mei 2005 | Abdij van Park, Heverlee

Op de erfgoeddag 2005 opende het CRKC in de Abdij van Park in Heverlee een boeiende tentoonstelling rond het thema gevaar in de traditionele Afrikaanse cultuur.

In de 19de en de 20ste eeuw trokken honderden Vlaamse kloosterlingen naar wat toen nog zwart Afrika heette. Vooral de ''Congo'' of de familiekolonie van koning Leopold II had een grote aantrekkingskracht op de Belgische religieuzen. 

De religieuzen-missionarissen vestigden zich in Afrika en bouwden er scholen, gaven catechese, deden parochiedienst, legden wegen aan en trokken eigenhandig kerkgebouwen en ziekenhuizen op. De intense contacten met het Afrikaanse continent resulteerden ook in het aanleggen van unieke verzamelingen van originele etnische objecten, maar ook foto's en schilderijen, die getuigen van de rijke en 'exotische' Afrikaanse cultuur en traditie. In het Belgische thuisklooster boden deze missiecollecties of missie-musea een treffende illustratie van de lokale cultuur en tradities, waarmee de missionarissen in het verre Afrika werden geconfronteerd of ze deden dienst als didactisch materiaal in de scholen van het religieus instituut.

Door de inkrimping van de religieuze gemeenschappen in Vlaanderen en België en het progressief sluiten of opheffen van kloosterhuizen, zijn verschillende missiecollecties in hun verdere bestaan bedreigd. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur nam het initiatief om met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en de Cera-Foundation de missiecollecties in Vlaanderen en België in kaart te brengen.

De tentoonstelling 'Lubuka! Lubuka!' confronteert de bezoeker met een bijzondere en nimmer getoonde selectie van Afrikaanse kunst- en cultuurvoorwerpen, afkomstig uit enkele Vlaams-Brabantse kloosters. Bevreemdende maskers, afschrikwekkende krachtbeelden en rijk bewerkte wapens geven een beeld van hoe de verschillende volken op het Afrikaanse continent omgaan en omgingen met dreiging en gevaar en met het weren ervan.

Organisatie: CRKC, Abdij van 't Park vzw en de Vrienden van de Abdij van 't Park vzw
Locatie: Abdij van Park 7, 3001 Heverlee

Catalogus 'Lubuka! Lubuka! gevaar in Afrikacollecties - Afrikacollecties in gevaar'

Project type: Tentoonstellingen