U bent hier

Tradities rond het opstellen van kerststallen - 2014 tot 2018

In mei 2014 nam de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden contact op met Erfgoedcel k.ERF (Kempisch Erfgoed) voor hulp bij het borgen van de tradities rond het opzetten van kerststallen in Vlaanderen. De kerststallenvrienden worden door k.ERF doorgestuurd naar LECA, Expertisecentrum voor Alledaags Erfgoed en het CRKC. In juni 2014 start het eerste overleg en wordt een begeleidingstraject opgezet voor het borgen van het immaterieel erfgoed rond het kerststalgebeuren.

Eind 2014 wordt de Facebookpagina 'Leve de kerststal!' opgezet. Iedereen kan op de Facebookpagina foto's van kerststallen plaatsen waar een bijzondere herinnering of verhaal aan verbonden zijn. De bedoeling van de actie is om het draagvlak te vergroten en meer bekendheid te geven aan de tradities rond het opzetten van kerststallen. De pagina telt 147 pagelikes en er werden in totaal 96 foto's gepost (cijfers juni 2015).

Op zaterdag 24 oktober 2015 organiseerde de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden met medewerking van LECA en CRKC de contactdag 'Red de kerststal'. Het uitgangspunt is dat jongere generaties vaak niet meer vertrouwd zijn met de gebruiken en tradities rond de kerststal. De contactdag bracht iedereen die het kerststalerfgoed een warm hart toedraagt samen om een toekomstgericht plan uit te werken (kerststallen als immaterieel cultureel erfgoed).

In het kader van de lopende procedure om het kerststalerfgoed te laten erkennen als immaterieel erfgoed, organiseerde de federatie op zaterdag 29 oktober 2016 een tweede grote ontmoetingsdag. Het is belangrijk om zoveel mogelijk kerststalliefhebbers samen te brengen die het erfgoed mee willen bewaren. Voor een erkenning moeten ze immers kunnen aantonen dat heel veel mensen achter de erkenning staan.

Eind 2017 werden de kerststallencultuur en de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden opgenomen op het Platform Immaterieel Cultureel Erfgoed, met daaraan gekoppeld vier borgingsmaatregelen.

Het CRKC zal ook in de toekomst samen met LECA de Federatie verder begeleiden bij het bedenken en uitwerken van borgingsmaatregelen, het in kaart brengen van de traditie etc.