Veiligheidszorg

Kerkgebouwen beschermen tegen diefstal, brand, water

Religieuze gebouwen beschermen, roept veel vragen op. Hoe beveilig ik de beeldjes op de preekstoel? Welke brandblusapparaten zullen we installeren? Wat moeten we in een vitrine plaatsen? Welke voorwerpen bewaren we beter in de sacristie? Kunnen vrijwilligers de kerk bewaken?

Bij een goed veiligheidsbeleid van een parochiekerk komt heel wat kijken. Toch kan je ook zonder grote investeringen de veiligheid verbeteren. Verrassend eenvoudige praktische en organisatorische maatregelen kunnen een groot verschil maken.

Hieronder de eerste stappen. Heb je vragen over de veiligheidszorg van parochiekerken? Mail info@crkc.be, bel 016 40 60 73 of neem rechtstreeks contact op met onze medewerker Jonas Danckers via jonas.danckers@crkc.be.

Stap 1. Informeer je over mogelijke risico’s

Stap 2. Gebruik de checklist voor een risicoanalyse van jouw kerk

Een risicoanalyse is de basis van een goede veiligheidszorg. Wat zijn de veiligheidsrisico’s van het kerkgebouw? Gebruik de checklist.

Stap 3. Stel een calamiteitenplan op

Alle veiligheidszorg komt samen in een calamiteitenplan. Daarin analyseer je de verschillende risico’s en formuleer je concrete acties die je zal ondernemen als ze zich voordoen. Een calamiteitenplan zet je ook aan tot preventie. Het opstellen van zo’n calamiteitenplan op maat van je organisatie is een hele klus.

Bekijk een voorbeeld van de inhoud van een calamiteitenplan (pdf)

Hulp nodig?

Je kan zelf een calamiteitenplan uitwerken of je laten begeleiden door CRKC:

Werd er religieus erfgoed gestolen uit je kerk of klooster? Dan kan je hier aangifte doen.