Veiligheidszorg

Uw parochiekerk. Een veilig huis?

Een kerkgebouw is een open huis, waar parochianen en andere bezoekers vrij kunnen binnen- en buitenlopen. Wanneer de kerk wordt opengesteld, moet dit ook een veilige plek zijn. De parochiekerk dient een veilig onderkomen te bieden aan de mensen die er vertoeven, maar ook aan de kostbare voorwerpen die er bewaard worden. Kerkgebouwen zijn vaak waardevolle monumenten, met fraaie interieurs en rijke collecties schilderijen, beelden, zilverwerk, textiel … We willen ervoor zorgen dat dit religieus erfgoed nog lange tijd in volle pracht bewonderd kan worden. Daarom verdient het kerkgebouw en zijn collectie de juiste zorg.

Veiligheidszorg. Wat? Hoe?

Hoe beveilig ik de beeldjes op de preekstoel? Welke brandblusapparaten installeren we best? Wat kunnen we in een vitrine plaatsen? Wanneer moet de verwarmingsinstallatie nagekeken worden? Welke voorwerpen bewaren we beter in de sacristie? Kunnen vrijwilligers de kerk bewaken? Veiligheidszorg roept dikwijls veel vragen op. Bij een goed veiligheidsbeleid komt immers heel wat kijken. Maar wat houdt het precies in?

Veiligheidszorg is vooral gericht op preventie. Diefstal, vandalisme, brand of andere ongelukken kunnen schade berokkenen aan het kerkgebouw en de collectie. Dit soort onheil willen we dus liever vermijden. Indien er zich dan toch een noodsituatie zou voordoen in de kerk, is het cruciaal te weten wat te doen. Zich goed voorbereiden op mogelijke drama’s is dus ook een belangrijk onderdeel van veiligheidszorg.

Werken aan de veiligheid in uw kerk hoeft niet noodzakelijk samen te gaan met grote investeringen of dure installaties. Het zijn vaak verrassend eenvoudige praktische en organisatorische maatregelen die een groot verschil kunnen maken.

 

Wetgeving

Risicoanalyse

Schade: voorkomen en genezen

Calamiteitenplan