U bent hier

Visie en stappenplannen bisdommen

De vijf Vlaamse bisdommen ontwikkelen een eigen visie op de toekomst van de parochiekerken.

Aartsbisdom Mechelen-Brussel - Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

Over parochies en parochiekerken (pdf)

Bisdom Antwerpen

Visietekst Bisschop Bonny "Een houtskoolvuur met vis erop en brood"

Brief van de bisschop aan de gemeentebesturen (pdf)

Brief van de bisschop aan de parochies en kerkfabrieken (pdf)

Handleiding bij het voorbereiden en voeren van de gesprekken tussen parochie (pastorale ploeg en kerkfabriek) en gemeentebestuur (pdf)

In gesprek over het kerkgebouw

Stappenplan parochiekerkenplan (pdf)

Sjabloon parochiekerkenplan (doc)

Bisdom Brugge

Brief van de bisschop aan de gemeenten (pdf)

Pastorale brief van de bisschop: Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies (pdf)

Toekomst van de parochiekerken. Stappenplan kerkfabrieken (pdf)

Toekomst van de parochiekerken. Stappenplan voor pastorale beleidsgroepen (pdf)

Bisdom Gent

Over de conceptnota van minister Bourgeois - Joris De Jonghe (pdf)

De 'nieuwe parochie': Impulsvergadering voor parochieploegen, kerkfabrieken en dekenale conferenties - Mgr. Luc Van Looy (pdf)

Naar een gezamenlijke aanpak rond de toekomst van parochies en parochiekerken in het bisdom Gent (pdf)

Toekomst van parochies en parochiekerken. Stappenplan 2012-2013 (pdf)

Bisdom Hasselt

Website met informatie over het Diocesaan Ondersteuningsteam Parochiekerkenplan van het bisdom Hasselt

BLIKOPENER Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt (pdf)

Brief van de bisschop aan de gemeentebesturen in Limburg - parochiekerkenplan (pdf)

Een toekomst voor de parochiekerken. Visietekst en plan van aanpak van het parochievicariaat en de dienst kerkfabrieken (pdf)

Een toekomst voor de parochiekerken – Instrumentarium 1: Stappenplan (pdf)

Een toekomst voor de parochiekerken – Instrumentarium 2: Hulpvragen omtrent profilering en differentiatie van parochiekerken (pdf)

Een toekomst voor de parochiekerken – Instrumentarium 3: Richtlijnen bij hoofdbestemming, nevenbestemming en herbestemming (pdf)

Een toekomst voor de parochiekerken – Instrumentarium 4: Uitschrijven pastorale planning en organisatie (pdf)

Een toekomst voor de parochiekerken – Instrumentarium 5: Invulformulier - Suggesties bij de bestemming van kerken (pdf)

Organogram parochiekerkenplan (jpg) 

Een toekomst voor de parochiekerken – Instrumentarium 6: Sjabloon voor Plan “Pastoraal gebruik van kerken” (pdf)

Voorbeeld van uitwerking van instrumentarium 6 (pdf)

Een toekomst voor de parochiekerken – Instrumentarium 7: Sjabloon voor het parochiekerkenplan (pdf)