U bent hier

Vlaamse Erfgoedkluis

Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

De Vlaamse Erfgoedkluis biedt (alternatieve) financiering en begeleiding ten aanzien van onroerend-erfgoedprojecten met het oog op een optimale herbestemming, beheer en exploitatie. Dit gebeurt met respect voor de erfgoedwaarden en de draagkracht van de locatie en aandacht voor erfgoedontsluiting en –interpretatie.

De Vlaamse Erfgoedkluis positioneert zich aldus als:

  • Een (alternatief) financieringsinstrument dat rendabel te exploiteren erfgoedlocaties ondersteunt door middel van het verstrekken van risicokapitaal, lening-kredieten en het opnemen van zakelijke rechten;

  • Een ontwikkelaar en begeleider van kwaliteitsvolle, marktgerichte erfgoedprojecten met oog voor het behoud van de erfgoedwaarde(n), voor de publieke betrokkenheid en beleving;

  • Een rollend fonds dat opbrengsten opnieuw investeert om nieuwe projecten op weg te helpen.