U bent hier

Vraag & Aanbod

Bent u als kerkelijke instelling op zoek naar voorwerpen om uw kerk aan te kleden, of om door diefstal of vandalisme vernielde voorwerpen te vervangen? Het CRKC geeft via het systeem van ‘Vraag & Aanbod’ in onbruik geraakte religieuze objecten en meubilair uit Vlaamse kloosters, kerken en kapellen een nieuwe kerkelijke of liturgische bestemming

Folder Vraag en AanbodWat is Vraag & Aanbod?

Vraag & Aanbod is een van de manieren waarop het CRKC probeert een zinvolle herbestemming te zoeken voor dakloos geworden religieus erfgoed. Het betreft erfgoed dat omwille van kloostersluitingen, -fusies of verhuizingen, of om een andere reden niet meer gebruikt wordt. Religieuze voorwerpen die nog in goede staat zijn en bruikbaar zijn in de hedendaagse liturgie, worden via het CRKC aangeboden aan kerkelijke instellingen voor liturgisch hergebruik. Deze voorwerpen zijn te raadplegen in een online databank.

Voor wie?

Alle kerkelijke instellingen (kerkfabrieken, kloosters, ziekenhuizen, scholen...) kunnen gebruik maken van de databank en objecten aanvragen.

Ook voor kapellen en andere gebouwen in privébezit kunnen objecten aangevraagd worden onder bepaalde voorwaarden. Neem hiervoor contact op met het CRKC.

Hoe werkt het?

De beschikbare voorwerpen kan u online bekijken in de CRKC-databank. Daarvoor hebt u een wachtwoord nodig. Ook het aanvragen van de objecten gebeurt online, tenzij er een rechtstreekse contactpersoon is opgegeven. Praktische info vindt u in de handleiding.

Log in op de CRKC-databank

Wilt u zelf liturgische objecten aanbieden? Bezorg ons dan van elk aangeboden object een duidelijke foto en uw contactgegevens via vraagenaanbod@crkc.be.

Voor meer informatie, raadpleeg onze 'Veel gestelde vragen' hiernaast, of bekijk onze folder.

 

Aanvraag wachtwoord

Aanvraag objecten Vraag & Aanbod