U bent hier

Sedert enige maanden zijn de banden tussen PARCUM-CRKC en Open Kerken nauwer aangehaald. Beide organisaties streven er immers naar om de gebouwen van de eredienst zoveel mogelijk open te stellen, ook buiten de uren van de vieringen. Open Kerken timmert hiervoor al vele jaren aan de weg en het aantal leden groeit jaarlijks nog steeds aan. PARCUM-CRKC heeft dan weer heel wat expertise opgebouwd op het vlak van veiligheidszorg en beheer van kerkgebouwen.

Het CRKC biedt eerstelijnszorg aan maar stelt ook zijn expertise ter beschikking bij de begeleiding van grotere projecten.
Om onze kennis en expertise te delen, organiseert het CRKC studiedagen, colloquia, vormingssessies en workshops.
De eerste opdracht van het expertisecentrum voor onroerend religieus erfgoed is om het landschap van de parochiekerken van Vlaanderen in kaart te brengen via een bevraging.