U bent hier

Hier vindt u een overzicht van de diensten die het CRKC aanbiedt met betrekking tot roerend religieus erfgoed en de geldende tarieven.
Het CRKC biedt eerstelijnszorg aan maar stelt ook zijn expertise ter beschikking bij de begeleiding van grotere projecten.
Op vraag van religieuze instellingen maakt het CRKC inventarissen van het roerend kunst- en cultuurpatrimonium
Om onze kennis en expertise te delen, organiseert het CRKC studiedagen, colloquia, vormingssessies en workshops.
Het CRKC-depot fungeert als tijdelijk depot voor voorwerpen en collecties die nergens anders terecht kunnen en dreigen verloren te gaan of verspreid te raken.
Vraag & Aanbod is een van de manieren waarop het CRKC probeert een zinvolle herbestemming te zoeken voor dakloos geworden religieus erfgoed.
Samen met alle betrokkenen werkt het CRKC bestemmingsplannen uit voor religieuze erfgoedcollecties die niet langer op hun oorspronkelijke locatie kunnen blijven.