Wat is een kerkenbeleidsplan?

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor de restauratie van beschermde en niet-beschermde kerken moeten kerk- en gemeentebesturen een kerkenbeleidsplan (of langetermijnvisie op de gebouwen van de eredienst) kunnen voorleggen. Dit staat beschreven in de volgende regelgeving:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 – artikel 11.2.11: Een verhoogde erfgoedpremie van 80 % wordt toegekend voor het beheer van of voor werkzaamheden of diensten aan of in beschermde monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst op voorwaarde dat er een actueel kerkenbeleidsplan bestaat voor het grondgebied van de gemeente of regio in kwestie. De definitie van een kerkenbeleidsplan staat in artikel 2.1 van het onroerenderfgoeddecreet en is gebaseerd op de definitie in de  conceptnota 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk'.
  • Decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van 12 juli 2013 – artikel 8: uit een langetermijnvisie op de gebouwen van de eredienst binnen de gemeente of provincie moet blijken dat het gebouwen voor de eredienst blijven. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vlaamse bisdommen is het aan te bevelen dat er een globale visie ontwikkeld wordt die alle parochiekerken omvat.

Bij een premieaanvraag voor beschermde kerken moet altijd een kerkenbeleidsplan voorgelegd worden volgens de regelgeving opgelegd door het onroerenderfgoeddecreet. Dit geldt voor alle parochiekerken in de gemeente ongeacht het beschermingsstatuut. Hetzelfde geldt voor niet-beschermde kerken en de desbetreffende regelgeving.

 

1. Wat is een kerkenbeleidsplan?

2. Hoe moet een kerkenbeleidsplan eruit zien? >

3. Waarom een kerkenbeleidsplan? >

4. Het kerkenbeleidsplan opstellen >

5. Kerkenbeleidsplan in de praktijk brengen >

 

< Terug