Wat kost het?

Algemene adviezen kunnen meestal per mail of telefonisch worden behandeld en zijn kosteloos. Soms rekenen we eventuele onkosten aan, bijvoorbeeld wanneer een medewerker ter plaatse komt. Bij uitgebreider advies op maat spreken we over een begeleiding.

Voor een intensieve begeleiding vragen we een vergoeding, op basis van een vooraf opgestelde kostenraming en rekening houdend met de werklast en tijdsbesteding.  Herbestemmingen die volgen op een inventarisatie door het CRKC zijn kosteloos. Hierbij rekenen we enkel bijkomende onkosten aan (verplaatsingskosten van de CRKC medewerker, huur of aankoop van materiaal etc.).