Wat verstaan jullie onder intensieve begeleiding?

In tegenstelling tot eerstelijnszorg, waarbij we op een al dan niet eenvoudige vraag een antwoord geven of advies verlenen, gaat begeleiding verder. Begeleiding impliceert een intensievere samenwerking met de vragende partij en vergt maatwerk. Voorbeeld is de begeleiding van een herbestemming van een erfgoedcollectie van een congregatie die verhuist of zijn werking stopzet.