Wat is Vraag & Aanbod?

Vraag & Aanbod is een van de manieren waarop het CRKC probeert een zinvolle herbestemming te zoeken voor dakloos geworden religieus erfgoed. Het betreft erfgoed dat omwille van kloostersluitingen, -fusies of verhuizingen, of om een andere reden niet meer gebruikt wordt. Religieuze voorwerpen die nog in goede staat zijn en bruikbaar zijn in de hedendaagse liturgie, worden via het CRKC aangeboden aan kerkelijke instellingen voor liturgisch hergebruik. Daarnaast zoekt het CRKC samen met de betrokkenen naar andere oplossingen voor erfgoed dat niet langer op zijn oorspronkelijke locatie kan blijven en werkt hiervoor bestemmingsplannen uit.