Wie beslist over het sluiten van een kerk?

Een bisschop kan autonoom beslissen wat hij met een kerk doet. Uiteraard laat hij zich bijstaan door verschillende personeelsleden. Vlaanderen telt vijf bisdommen. Er zijn dus vijf bisschoppen die beslissingen nemen over de Vlaamse parochiekerken. Als een bisschop beslist om een parochiekerk te ontrekken aan de openbare eredienst zal de Minister van Binnenlandse Zaken deze beslissing ondertekenen.