Wie is eigenaar?

Wanneer u goederen verkrijgt via Vraag & Aanbod, wordt u daar de volledige eigenaar van. De objecten worden in handgift overgedragen. Ze moeten dan ook opgenomen worden in de inventaris van uw klooster of kerk. Ook moet de overdracht en de opname in de inventaris van de kerkfabriek bekend gemaakt worden aan de toezichthoudende overheden, namelijk het provinciebestuur en het bisdom.